Nasza strona internetowa jest obecnie w przebudowie. Po najświeższe wiadomości zapraszamy na nasz Fanpage w serwisie Facebook. Członkowie Koła otrzymują najważniejsze informacje mailowo. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt .

Koło Naukowe Geologów UAM

Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmuje się popularyzacją wiedzy z zakresu nauk o Ziemi wśród studentów Instytutu Geologii UAM jak i pośród wszystkich zainteresowanych. Bierzemy udział w różnego rodzaju imprezach popularnonaukowych, m.in. Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki czy Nocy Naukowców. Organizujemy warsztaty dla szkół oraz przedszkoli, oprowadzamy także wycieczki po wydziałowym Muzeum Ziemi oraz Lapidarium.

Dzięki wsparciu władz rektorskich oraz dziekańskich, jak też dyrekcji Instytutu Geologii, członkowie Koła mogą brać aktywny udział w prowadzonych przez pracowników UAM projektach naukowych, jak i organizować własne badania, w ramach Koła lub poszczególnych sekcji.

Uczestniczymy w wielu krajowych jak i zagranicznych konferencjach oraz warsztatach. Organizujemy i współorganizujemy konferencje, warsztaty, odczyty i wyjazdy dla członków koła (zarówno te szkoleniowe, jak i integracyjne). Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi kołami naukowymi, jednostkami uczelnianymi, organizacjami czy firmami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do KNG UAM jak i współpracą z Kołem do kontaktu.